Children play elections!
17-Mar-2014
Skopje - Elections are introduced to children through games like "Ludo" and textbooks which at the age of nine teach them how to vote and how councilors are elected in municipalities by Zaklina Hadzi-Zafirova Presidential elections. A title written in capital letters on a box that resembles that of the well-known board game "Ludo", but of some other contents. And another picture. On the front there are figures with hands raised up which associat... Мë shumë -->
Trauma of detention by mistake treated with only 500 denars per day
25-Dec-2013
Skopje - Senat Sh. from Kumanovo, at the age of 22, in 2007, by mistake of the Macedonian judicial system, served one year and ten months in prison. Along with several members of his family he was arrested and charged with committing fourfold murder. But during the trial it was proved that Senat Sh. was not guilty and was acquitted by Valentina Stojancevska For lost almost two years the boy has been suing the state, and last year he received a d... Мë shumë -->
Ndotja e rrezikshme e Pollogut
20-Dec-2013
Me shikimin e drejtuar nga shtëllungat e tymit, Memedali Ametishprehet i shqetësuar lidhur me sëmundjet që sjell ajri i ndotur nga Kombinati Metalurgjik Silmak në fshatin Jegunoc. Ai jeton në fshatin Kopanicë të komunës së Jegunocit, në veri-perëndim të Maqedonisë dhe është i brengosur për ajrin me aromë metalesh që thith ai dhe familja e tij. Urim Hasipi   Thotë se fabrika daton që para pesë dekadash dhe tani lë... Мë shumë -->
Komunikim i njëkahshëm
17-Dec-2013
Nuk ka informacione të mjaftueshme për vendimmarrjen të pushtetit lokal nga qytetarët, ndonëse ka përpjekje edhe nga pushteti edhe nga OJQ-të, sërish informacioni që mbërrin tek qytetarët është i pakët, ishte konstatimi nga debati i OJQ Diversity Media organizuar në qytetin e Gostivarit. Tema e debatit ishte “A miratohen politikat lokale me konsultime edhe të qytetarëve”. Ky ishte debate i 12 dhe i fundit i projektit “Debat... Мë shumë -->
„Punë vullnetareˮ për para
09-Dec-2013
Puna vullnetare është veprimtari bamirëse që kontribuon për përmirësimin e jetës të të tjerëve, e për të cilën nuk kërkohet ndonjë kompensim financiar. Megjithatë, kjo veprimtari këto vitet e fundit mori një kuptim tjetër. Institucionet shtetërore po angazhojnë gjithnjë e më shumë vullnetarë, si një shkallë më afër punësimit. Ithtarët e angazhimit vullnetar thonë se kështu humbet kuptimi i punës vullnetare.  Kj... Мë shumë -->
Politika e zbraz Maqedoninë
03-Dec-2013
Maqedonia ka masa aktive dhe politika për ta parandaluar emigrimin masovik të njerëzve, por në realitet po ndodh e kundërta. Një pjesë e ekspertëve të cilët morën pjesë në debatin që u mbajt në Prilep arritën në përfundimin se fajin për këtë gjendje e kanë edhe qytetarët të cilët nuk ndërmarrin iniciativa për të filluar një biznes. Arsyet i shohin te mungesa e iniciativës tek njerëzit, por edhe në partizimin e shoq... Мë shumë -->
„Migracioni do të zvogëlohet nëse situata politike në Maqedoni përmirësohetˮ
27-Nov-2013
Në këtë temë të debatit të dhjetë me radhë në radio debatuan Mariçe Treneska, punonjës social dhe Aleksandar Cvetkoski, magjistër i shkencave ekonomike. Që të dy nga Prilepi. Debati në radio i Shoqatës Diversity Media bëhet në kuadër të projektit të ri „Debati bën ndryshimˮ, projekt i financuar nga Fondi Nacional për demokraci nga Uashingtoni. Ky është një nga katër debatet në radio që do të organizohen në dis... Мë shumë -->
Debat i „partizanëve dhe gjermanëve“
20-Nov-2013
Në Maqedoni nuk ka debat, ndërsa fajin për këtë e ndajnë qytetarët, mediet dhe politikanët. Një pjesë e ekspertëve dhe gazetarëve mendojnë se qytetarët e meritojnë një gjendje të këtillë sepse nuk i tregojnë qëndrimet e tyre. Gazetarët, nga ana tjetër, janë dorëzuar për shkak të presionit politik dhe kanë lejuar që programin e tyre ta diktojnë partitë. Përgatiti Dushko Arsovski Kush do e besonte se dueli televiziv... Мë shumë -->
Për debatin dhe debatimin
15-Nov-2013
   Diversity Media, sot më 15 nëntor të vitit 2013 në Librarinë çarshisë promovoi broshurën „Debate _mk.   Broshura është një produkt i të dhjetë debateve në tema të ndryshme dhe aktuale që Diversity Media i organizoi në periudhën nga muaji prill e deri në muajin shtator të vitit 2013. Në të do gjeni fotografi dhe citate më interesante nga panelistët nga të gjithë debatet publik. Kjo broshurë u mundësua me gran... Мë shumë -->
Patient odyssey: Veles via Skopje through Stip
15-Nov-2013
Veles - Seventy-year-old Rodna J. from Veles got psoriasis last spring. She lives in Kojnik, on the hill on the right part of the town and she came to the Health Center in the town center on foot, so that a skin doctor to see her. But at the specialist clinic instead of a doctor she was met by a nurse explaining that the clinic was not working as the specialist had retired By Ubavka Janevska - The fact that I was walking from the hill in vain wa... Мë shumë -->