„Llogaridhënia dhe transparenca nuk janë ana jonë e fortë”
16-Oct-2013
Kjo ishte tema e debatit të gjashtë në radio të organizuar nga Shoqata Diversity Media në kuadër të projektit „Debati bën ndryshimˮ, projekt i financuar nga Fondi Nacional për Demokraci  nga Uashingtoni. Si çdo të martë debati më 15 tetor u transmetua drejtpërdrejt nga ora 13 deri në orën 14 në Radio MOF, partneri dhe mbështetësi jonë. Në këtë temë diskutuan gazetarja dhe redaktorja e emisionit KOD, Snezhana Llupevs... Мë shumë -->
Ka punë, por jeton në mjerim
11-Oct-2013
Maqedonia i ka të gjitha parakushtet që punëtorët të bëjnë një jetë të mirë, por realiteti është krejt ndryshe. Sindikatat nuk arrijnë t’i imponohen qeverisë, dialogu social është formal, nuk zbatohen masat ndëshkuese në rastet kur ka shkelje të të drejtave të punëtorëve. Kjo u theksua në debatin e fundit në radio të organizuar nga Diversity Media në të cilin u diskutua dilema nëse të drejtat e punëtorëve janë e... Мë shumë -->
„Të drejtat e punëtorëve nuk janë të drejtat e njeriutˮ
09-Oct-2013
Kjo ishte tema e debatit të pestë në radio i Shoqatës Diversity Media në kuadër të projektit “Debati bën ndryshim” të financuar nga Fondi Kombëtar për Demokraci nga Uashingtoni (National Endowment for Democracy (NED)).   Si çdo të martë debati më 8 tetor u emitua drejtpërdrejt nga ora 13 deri më 14, përmes partnerit dhe mbështetësit tonë Radio MOF.   Në këtë temë ishin të ftuar të debatojnë Doc.dr. Zdravko ... Мë shumë -->
Homofobi kushtetuese?
07-Oct-2013
Homophobia në Maqedoni është pjesë e mentalitetit dhe botëkuptimeve tradicionale, pajtohen kështu opinioni ekspert dhe ai politik.  Organizatat joqeveritare tregojnë me gisht kah partia në pushtet për shkak të propozimit që martesa mes një gruaje dhe një burri të bëhet kategori kushtetuese. Komuniteti LGBT në një vend me qeverisje demokristiane ishte tema  e debatit të katërt në radio të Diversity Media në kuadër të proje... Мë shumë -->
Lëvizje studentore – në vend
27-Sep-2013
   Lëvizje rinore-në vend. Kjo ishte tema e debatit të nëntë të cilin e organizon Shoqata qytetare Diversity Media. Në Librarinë e çarshisë në Çarshinë e vjetër të Shkupit debatuan Mirosllava Simonovska, gazetar hulumtues, Martin Aleksoski, Forumi arsimor rinor dhe Ana Todorovska nga revista studentore “Izlez”. Një nga përfundimet ishte se problem më i madh në padukshmërinë e Kuvendit studentor në Maqedoni, si formë... Мë shumë -->
Lobistë dhe ndërmjetësues në fotografi pa kornizë
19-Sep-2013
Në Maqedoni lobimi dhe ndërmjetësimi zënë rrënjë ngadalë. Ato janë të rregulluara me ligj, por as qytetarët e as institucionet nuk e dinë sa të dobishëm mund të jenë, vlerësojnë ekspertët në këtë fushë. Në fillim kuptohen si dhënie e ryshfetit, e pastaj humbasin vlerë sepse nuk janë diçka e detyrueshme gjatë kontesteve gjyqësore. Praktika evropiane dhe botërore është ndryshe. Lobistët janë një hallkë e rëndës... Мë shumë -->
Në Maqedoni janë anashkaluar lobistët, aktivistët dhe ndërmjetësit
18-Sep-2013
Debati i tretë i drejtpërdrejtë në radio i Shoqatës Diversity Media në Radio MOF ishte në temë „Në Maqedoni janë anashkaluar lobistët, aktivistët dhe ndërmjetësit”.  Debati si çdo të martë ashtu еdhe më 17 shtator të vitit 2013 u transmetua nga ora 13 deri në orën 14. Radio debati u organizua në kuadër të në kuadër të projektit të ri  „Debati bën ndryshim” të Shoqatës Diversity Media. Në këtë temë... Мë shumë -->
Diploma pa aftësi
12-Sep-2013
Maqedonia ka nevojë për një strategji të qartë dhe të fuqishme për arsimin e lartë për të ndërprerë tendencën e hiperproduksionit të titujve dhe kuadrove të cilët nuk kanë aftësi. Një pjesë e ekspertëve pajtohen se shteti po bën investime në arsim si kurrë më pare, se ka iniciativa, por se ky proces mbytet  për shkak të qasjes kaotike. Kjo ishte edhe tema e debatit të dytë në radio të organizuar nga Diversity Media.... Мë shumë -->
„Kemi arsim të lartë, por kualifikime të ulëtaˮ
11-Sep-2013
Tema e debatit të dytë në radio ishte „Kemi arsim të lartë, por kualifikime (aftësi) të ulëtaˮ. Ai u emitua drejtpërdrejt në Radio MOF në 10 shtator të vitit 2013 nga ora 13 deri në orën 14. Debati në radio u organizua në kuadër të projektit „Debati bën ndryshimˮ të Shoqatës Diversity Media. Në këtë temë diskutuan Ana Bllazheva nga Instituti për shkenca shoqërore dhe humaniste, Martin Aleksoski, koordinator pr... Мë shumë -->
Politika dhe totalitarizmi në Maqedoni
10-Sep-2013
   Çdo totalitarizëm është i njëjtë dhe për tu dënuar, i shoqëruar nga diktatura e një personi, kështu që parashtrohet pyetja se kush qëndron pas krijimit të këtyre personave totalitarist? A janë krijuar vetë ose pas tij qëndron dikush që i ofron mbështetje? Këto pyetje i parashtroi profesori Todor Çepreganov në debatin e tetë të Diversity Media në kuadër të projektit „Debate_mk“. Sipas Çepreganov, udhëheq... Мë shumë -->