Shkolla me botë paralele
04-Nov-2013
Përkundër projekteve të shumta të cilët nxisin integrimin në procesin arsimor, në shumë shkolla në Maqedoni ekzistojnë botë paralele të ndara mbi bazë etnike. Ekspertët në Maqedoni pajtohen se ky është një proces i gjatë për të cilin duhet shumë mund. Nga ana tjetër, disa janë kritik ndaj shtetit duke vlerësuar se është pikërisht pushteti ai që nxit ndarjen. Në këtë temë në kuadër të projektit „Debati bën ndr... Мë shumë -->
„Arsimi në Maqedoni nuk nxit bashkëjetesëˮ
30-Oct-2013
Në këtë temë në debatin e shtatë në radio diskutuan Nebojsha Mojsoski nga Qendra maqedonase për arsim qytetar, Bojan Mariçiq nga Qendra maqedonase për arsim evropian, dhe Biljana Kërstevska Papiq nga Qendra e dialogut Nansen nga Shkupi. Debati në radio i Shoqatës Diversity Media është në kuadër të projektit „Debati bën ndryshimˮ, të financuar nga Fondi kombëtar për demokraci nga Uashingtoni. Si çdo të martë, a... Мë shumë -->
Why does EU require review of environmental permits?
30-Oct-2013
Stip - On the road to the European Union Macedonia will trip over ecology. If one day the country joins the Union, it will find itself facing two alternatives - either to close the big old menacing industrial capacities and lose thousands of jobs, or to invest millions of Euros in a new green technology, as required by European standards. The request for review of all A environmental permits issued so far, that approved the capacities to pollute t... Мë shumë -->
Transparencë sudoku
17-Oct-2013
Institucionet janë jotransparente për shpenzimin e mjeteve financiare publike. Këtij, tashmë problemi të njohur për ne, analistët i shtojnë edhe dy probleme të tjerë. Qytetarët nuk interesohen shumë për shpenzimet publike, por edhe gazetarët rrallë herë bëjnë presion  që të dhënat të jenë publike. Nëse transparenca dhe llogaridhënia janë anët tona më të forta u diskutua në debatin e  fundit të Diversity Media. P... Мë shumë -->
„Llogaridhënia dhe transparenca nuk janë ana jonë e fortë”
16-Oct-2013
Kjo ishte tema e debatit të gjashtë në radio të organizuar nga Shoqata Diversity Media në kuadër të projektit „Debati bën ndryshimˮ, projekt i financuar nga Fondi Nacional për Demokraci  nga Uashingtoni. Si çdo të martë debati më 15 tetor u transmetua drejtpërdrejt nga ora 13 deri në orën 14 në Radio MOF, partneri dhe mbështetësi jonë. Në këtë temë diskutuan gazetarja dhe redaktorja e emisionit KOD, Snezhana Llupevs... Мë shumë -->
Ka punë, por jeton në mjerim
11-Oct-2013
Maqedonia i ka të gjitha parakushtet që punëtorët të bëjnë një jetë të mirë, por realiteti është krejt ndryshe. Sindikatat nuk arrijnë t’i imponohen qeverisë, dialogu social është formal, nuk zbatohen masat ndëshkuese në rastet kur ka shkelje të të drejtave të punëtorëve. Kjo u theksua në debatin e fundit në radio të organizuar nga Diversity Media në të cilin u diskutua dilema nëse të drejtat e punëtorëve janë e... Мë shumë -->
„Të drejtat e punëtorëve nuk janë të drejtat e njeriutˮ
09-Oct-2013
Kjo ishte tema e debatit të pestë në radio i Shoqatës Diversity Media në kuadër të projektit “Debati bën ndryshim” të financuar nga Fondi Kombëtar për Demokraci nga Uashingtoni (National Endowment for Democracy (NED)).   Si çdo të martë debati më 8 tetor u emitua drejtpërdrejt nga ora 13 deri më 14, përmes partnerit dhe mbështetësit tonë Radio MOF.   Në këtë temë ishin të ftuar të debatojnë Doc.dr. Zdravko ... Мë shumë -->
Homofobi kushtetuese?
07-Oct-2013
Homophobia në Maqedoni është pjesë e mentalitetit dhe botëkuptimeve tradicionale, pajtohen kështu opinioni ekspert dhe ai politik.  Organizatat joqeveritare tregojnë me gisht kah partia në pushtet për shkak të propozimit që martesa mes një gruaje dhe një burri të bëhet kategori kushtetuese. Komuniteti LGBT në një vend me qeverisje demokristiane ishte tema  e debatit të katërt në radio të Diversity Media në kuadër të proje... Мë shumë -->
Lëvizje studentore – në vend
27-Sep-2013
   Lëvizje rinore-në vend. Kjo ishte tema e debatit të nëntë të cilin e organizon Shoqata qytetare Diversity Media. Në Librarinë e çarshisë në Çarshinë e vjetër të Shkupit debatuan Mirosllava Simonovska, gazetar hulumtues, Martin Aleksoski, Forumi arsimor rinor dhe Ana Todorovska nga revista studentore “Izlez”. Një nga përfundimet ishte se problem më i madh në padukshmërinë e Kuvendit studentor në Maqedoni, si formë... Мë shumë -->
Lobistë dhe ndërmjetësues në fotografi pa kornizë
19-Sep-2013
Në Maqedoni lobimi dhe ndërmjetësimi zënë rrënjë ngadalë. Ato janë të rregulluara me ligj, por as qytetarët e as institucionet nuk e dinë sa të dobishëm mund të jenë, vlerësojnë ekspertët në këtë fushë. Në fillim kuptohen si dhënie e ryshfetit, e pastaj humbasin vlerë sepse nuk janë diçka e detyrueshme gjatë kontesteve gjyqësore. Praktika evropiane dhe botërore është ndryshe. Lobistët janë një hallkë e rëndës... Мë shumë -->