Në Maqedoni janë anashkaluar lobistët, aktivistët dhe ndërmjetësit
18-Sep-2013
Debati i tretë i drejtpërdrejtë në radio i Shoqatës Diversity Media në Radio MOF ishte në temë „Në Maqedoni janë anashkaluar lobistët, aktivistët dhe ndërmjetësit”.  Debati si çdo të martë ashtu еdhe më 17 shtator të vitit 2013 u transmetua nga ora 13 deri në orën 14. Radio debati u organizua në kuadër të në kuadër të projektit të ri  „Debati bën ndryshim” të Shoqatës Diversity Media. Në këtë temë... Мë shumë -->
Diploma pa aftësi
12-Sep-2013
Maqedonia ka nevojë për një strategji të qartë dhe të fuqishme për arsimin e lartë për të ndërprerë tendencën e hiperproduksionit të titujve dhe kuadrove të cilët nuk kanë aftësi. Një pjesë e ekspertëve pajtohen se shteti po bën investime në arsim si kurrë më pare, se ka iniciativa, por se ky proces mbytet  për shkak të qasjes kaotike. Kjo ishte edhe tema e debatit të dytë në radio të organizuar nga Diversity Media.... Мë shumë -->
„Kemi arsim të lartë, por kualifikime të ulëtaˮ
11-Sep-2013
Tema e debatit të dytë në radio ishte „Kemi arsim të lartë, por kualifikime (aftësi) të ulëtaˮ. Ai u emitua drejtpërdrejt në Radio MOF në 10 shtator të vitit 2013 nga ora 13 deri në orën 14. Debati në radio u organizua në kuadër të projektit „Debati bën ndryshimˮ të Shoqatës Diversity Media. Në këtë temë diskutuan Ana Bllazheva nga Instituti për shkenca shoqërore dhe humaniste, Martin Aleksoski, koordinator pr... Мë shumë -->
Politika dhe totalitarizmi në Maqedoni
10-Sep-2013
   Çdo totalitarizëm është i njëjtë dhe për tu dënuar, i shoqëruar nga diktatura e një personi, kështu që parashtrohet pyetja se kush qëndron pas krijimit të këtyre personave totalitarist? A janë krijuar vetë ose pas tij qëndron dikush që i ofron mbështetje? Këto pyetje i parashtroi profesori Todor Çepreganov në debatin e tetë të Diversity Media në kuadër të projektit „Debate_mk“. Sipas Çepreganov, udhëheq... Мë shumë -->
Pamje e gabuar për jetën e përbashkët?
05-Sep-2013
Pas nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit politikanët e huaj Maqedoninë e konsideronin si shembull për zgjidhjen e marrëdhënieve ndëretnike. Por, vite më vonë, vlerësimet nëse vendi mund të japë një impuls në rajon për zgjidhjen e marrëdhënieve gjithnjë emotive mes bashkësive janë të ndara. Në këtë temë ishte edhe debati i parë në radio në kuadër të projektit “Debati bën ndryshim” të Diversity Media. Politik... Мë shumë -->
“Viktimat e harruara të komunizmit”
04-Sep-2013
Si pjesë e projektit “Viktimat bullgare dhe të Maqedonisë të komunizmit – sot viktima të harresës dhe mosdijes”, financuar nga BE, nga programi “Evropa e qytetarëve”, në 23 gusht të vitit 2013, pranë Kinemasë Milenium u shfaq premiera e filmit “Viktimat e harruar të komunizmit”. Promovimin që e organizoi organizata “Diversity Media” nga Shkupi ishte ngjarja e vetme në Maqedoni, me të cilën u shënua dita evropian... Мë shumë -->
Totalitarizmi dhe Maqedonia
04-Sep-2013
   Çdo totalitarizëm është i njëjtë dhe është për të dënuar i cili është shoqëruar nga diktatura e një personi. Atëherë shtrohet pyetja kush qëndron pas krijimit të personave totalitar? Janë bërë vetë të tillë apo qëndron dikush pas tyre? Këto pyetje i shtroi profesori Todor Çepriganov në debatin e tetë me radhë publik të projektit “Debate_mk” të Organizatës Diversity Media. Sipas Çepreganov, liderët n... Мë shumë -->
Maqedonia impuls i multietnicitetit në rajon
04-Sep-2013
„Maqedonia – impuls i multietnicitetit në rajon ishte tema e debatit të parë në radio të Shoqatës Diversity Media në kuadër të projektit të ri „Debati bën ndryshim” që u emitua drejtpërdrejt në Radio MOF më 3 shtator të vitit 2013 nga ora 13 deri në orën 14. Në këtë debat diskutuan profesori Stevo Pendarovski dhe zëdhënësi i BDI-së, Bujar Osmani. „Maqedonia ka procese prapambetëse në marrëdhëniet ndër... Мë shumë -->
Invazion urban
15-Aug-2013
   Aksioni i pushtetit lokal në Strugë për shembjen e objekteve të paligjshme në hapësira publike deri më tani mbeti shembulli i vetëm pas ndryshimit të pushtetit lokal në Maqedoni. Kjo ishte një nga temat për të cilat u diskutua në debatin “Hapësira publike përkundrejt ekspansionit urban” e cila u zhvillua nëa Strugë, nën organizimin e shoqatës “Diversity Media”. Vesna Kollovska Analizon Banaqe, tavolina dhe karri... Мë shumë -->
Shqiptarët – patriotë për investime
08-Aug-2013
   Shqiptarët janë patriotë më të mëdhenj për investime sepse në kodin e tyre gjenetik për sipërmarrësia, mendojnë analistët ekonomik. Por kjo gjë ka mundësi të ndryshojë pas fillimit të punësimit masiv në administratën publike. Disa ekspertë mendojnë se patriotizmi maqedonas i cili manifestohet me dashuri ndaj Aleksandrit të Madh, Goce Delçevit apo Dame Gruevit duhet të shndërrohet në biznes. Nga ana tjetër, patrio... Мë shumë -->