Partnerë

Në projektin  “Qytetarë të mirë informuar si bazë për demokracinë” DPM bashkëpunin me disa radio stacione kombëtare dhe lokale, të cilat i transmetojnë kronikat dhe analizat radiofonike.

 

1. Radio Shkupi, Radio e Maqedonisë – programi në gjuhën shqipe

2. Radio Goldi - Veles 

3. Radio Delfin - Manastir

4. Super Radio – Ohër 

5. Radio Kometa - Gostivar

6. Hit Radio - Strumicë

7. Radio Galaksi - Kavadarci 

8. Radio Bravo – Kumanovë 

9. Radio Koçani FM - Koçan

10. Radio Shtip - Shtip

11. Radio Holidej - Prilep

12. Pro FM - Gostivar

13. Radio Vati - Skupi

14. Radio Sveti Nikole

15. Radio MOF

16. Radio Plus Forte Tetove

 

 
AddThis Social Bookmark Button