Општините и натаму не ги објавуваат  буџетите и јавните набавки или тоа го прават само делумно, само она што мораат. Тоа е најчесто недоволно или неразбирливо за граѓаните. А токму како се трошат нивните ...
...

Како да се ослободи судството
2017-05-08 16:20:24
2017-05-08-16-20-24
         Последното распоредување на судии во Основниот суд во Скопје при што искусни судии со повеќедецениска  судска пракса беа распоредени на многу пониски позиции, за судската фела и за правниците е само уште еден ... Повеќе


Тужбите- главно оружје за замолчување
2017-03-10 10:00:30
Во граѓанските судови се водат 500 судски процеси за навреда и клевета, од кои половината се по тужби против новинари. Само 40 случаи се новинари против новинари, а во останатите тужители се најчесто политичарите, но и гра ... Повеќе


„ Истражувачи во акција“ на Алсат-М
2016-12-01 21:46:40
Диверзити медиа почна со реализација на проектот „Слободата на изразувањето низ истражувачкото новинарство„ поддржан од Европската Унија преку Центарот за управување со промени. Целта е преку серија телевизиски ин ... Повеќе

“Hulumtues në aksion” në Alsat-M
2016-12-01 21:49:08
Diversity Media filloi me realizimin e projektit “Liria e shprehjes nëpërmjet gazetarisë hulumtuese” të mbështetur nga Bashkimi Evropian përmes Qendrës për menaxhimin me ndryshimet.  Ky projekt ka për qëllim që nëpërmjet një serie të intervistave televizive që do të transmet ... Мë shumë

Промовирана публикацијата „Мисли и зборувај глокално“
2016-11-14 13:21:37
  Диверзити медиа во партнерство со телевизијата Алсат М  го организираше завршниот настан од проектот Глокал Дискусии, поддржан од програмата Цивика Мобилитас. По 12-те јавни дебати на шест теми во 12 градови во Макед ... Повеќе

U promovua publikimi “Mendo dhe fol globalisht”
2016-11-09 10:24:05
    Diversity Media në partneritet me televizionin Alsat M organizoi eventin përmbyllës të projektit  Diskutime Glokale, të mbështetur nga programi Civica Mobilitas. Pas 12 diskutimeve publike në 6 tema në 12 qytete në Maqedoni, në 6 nëntor të vitit 2016 promovuam analizën e pub ... Мë shumë

Уметниците поттикнувачи на граѓанскиот активизам
2016-07-02 10:34:39
„Уметниците поттикнувачи на граѓанскиот активизам„ е тема на јавната дискусија што во сабота, 02.07.2016 година, Здружението Диверзити Медиа ќе ја одржи во Охрид. На Јавната дискусија, која е отворена за учество на јавност ... Повеќе

Artistët nxitës të aktivimit qytetar
2016-07-02 10:33:37
„Artistët nxitës të aktivimit qytetar” është tema e debatit publik që të shtunën më datë  02.07.2016 Diversity Media do ta mbajë në Ohër. Në debatin publik, që është i hapur për publikun, panelistë janë: Vlladimir Çetkar, muzikant, Agron Biba, aktor dhe Sasho Mitanovski, ga ... Мë shumë