Partnerë

Në projektin  “Qytetarë të mirë informuar si bazë për demokracinë” DPM bashkëpunin me disa radio stacione kombëtare dhe lokale, të cilat i transmetojnë kronikat dhe analizat radiofonike. 
1. Radio Shkupi, Radio e Maqedonisë – programi në gjuhën shqipe
2. Radio Goldi – Veles 
3. Radio Delfin – Manastir
4. Super Radio – Ohër 
5. Radio Kometa – Gostivar
6. Hit Radio – Strumicë
7. Radio Galaksi – Kavadarci 
8. Radio Bravo – Kumanovë 
9. Radio Koçani FM – Koçan
10. Radio Shtip – Shtip
11. Radio Holidej – Prilep
12. Pro FM – Gostivar
13. Radio Vati – Skupi
14. Radio Sveti Nikole
15. Radio MOF
16. Radio Plus Forte Tetove