Северна Македонија не носи маски!

Северна Македонија е една од земјите кои имаат голем број нa заразени од Ковид 19. Властите постојано повикуваат на применување на мерките како физичко растојание, хигиена на рацете и носење маски на јавни место, што сега е и задолжително.
Според полициските извештаи секојденевно се известува дека се казнети стотици граѓани поради неноење маски. Мрежата на млади новинари подготви видео запис од многу градови на Северна Македонија каде се гледа дека има многу луѓе кои не носат маски.
Во разговор со нив, еден голем дел велат дека овој нов начин на живеење се‘ уште не е прифатен во целост. Некои не веруваат во постоењето на вирусотм додека други се придржуваат кон препорачаните мерки.
Здравствените власти ги повторуваат повиците за претпазливост и носењето маски како начин за избегнување на ширењето на вирусот. Додека други стручни лица со кои контактираше Мрежата на Млади новинари, велат дека е јасно оти е потребна постојана кампања за едуцирање на луѓето од ризикот од вирусот, но и за начинот на нивното однесување на јавни места во време на пандемијата.
Видео записите кои ги објавуваме, доаѓаат од неколку градови во земјава, речиси од сите делови на државата, ја потврдуваат потребата од повеќе информации за корона вирусот и болеста Ковид 19, бидејќи е јасно дека жителите на Северна Македонија, голем дел од нив, или не носат маски, или не ги носат правилно.
Од СЗО велат дека носењето маска под брада, под нос, без да се покрие лицето и да се заштити дишењето е бесцелно.
Носењето маски на јавни места е задолжително во Северна Македонија речиси од почетокот на пандемијата.
#MbaniMaskat #НосетеМаски

Овој текст е продукт од проектот “Young Journalists’ Network” имплементиран од Демокраси Лаб. Овој проект е поддржан од Амбасадата на САД. Мислењата, откритијата и заклучоците или препораките изнесени овде се на имплементаторите/ авторите, и не ги одразуваат оние на Владата на САД.

This article is a product of the project “Young Journalists’ Network” implemented by Democracy Lab. This project was funded through a U.S. Embassy grant. The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the implementers/authors and do not necessarily reflect those of the U.S. Government.

Ky artikull është produkt i projektit “Young Journalists’ Network” I implementuar nga Democracy Lab. Ky projekt është i mbështetur me grant nga Ambasada e SHBA-ve. Mendimet, zbulimet dhe konkluzionet ose rekomandimet e paraqitura këtu janë të implementuesve/autorëve dhe nuk i reflektojnë domosdoshmërisht ato të Qeverisë së SHBA-ve.