„Mendimi kritik për qytetarë aktiv” – në TV Alsat M

Diversity Media e filloi pjesën mediatike të projektit „Mendimi kritik për qytetarë aktiv“ me një intervistë televizive në programin e televizionit Alsat M. Dushko Arsovski, një nga themeluesit e Shoqatës, foli për qëllimet dhe aktivitetet e projektit. U përfshinë edhe aspekte të fenomeneve „lajme të rrejshme“ dhe „gjuha e urrejtjes“ ndërsa e sqaroi edhe rëndësinë për një edukim më të madh mediatik si faktor më i rëndësishëm për tu përballur me këto probleme të përditshmërisë moderne. Bisedën e plotë do ta ndiqni në vazhdim.

Të menduarit kritik për qytetarët me aftësi mediatike – KriThink, projekti implementohet nga Fondacioni Metamorfozis në partneritet me EUTOTHINK – Qendra për strategji Evropiane