Trajnime

DMP organizon trajnime për gazetarë radiosh. Nëpërmjet trajnimeve ata marrin dije dhe aftësi për prodhimin e kronikave radiofonike me cilësi të lartë. Trajnuesit janë profesionistë të dalluar nga fusha e trajnimeve gazetareske dhe zhvillimit të medieve.